Ännu en dagvattenutredning klar!

30
jan

WRS har många dagvattenuppdrag för närvarande vilket är glädjande. I flera av våra dagvattenutredningar märks det skifte till en mer öppen och grön dagvattenhantering som i många fall är behövlig för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering.

En av utredningarna behandlar omexploateringen av kvarter Hindsgavl i Ekeby i västra Uppsala. I nuläget ligger där en Coop Nära butik som ska rivas och ersättas med flerbostadshus i tornliknande uppbyggnad runt en mycket grön bjälklagsgård med Coop butiken i bottenplan. Den gröna bjälklagsgården är för kvarteret en avgörande faktor för en god dagvattenhantering som dessutom kommer att skapa en trevlig miljö för de boende.

Nedan är en illustrationsplan för det nya kvarteret. Projektansvarig hos WRS har varit Anna Thorsell.

Kvarter_Hindsgavl