WRS gestaltar både land- och vattenmiljöer

WRS gestaltar både land- och vattenmiljöer
13
maj

WRS har lång erfarenhet av att arbeta med utformning av vattenmiljöer, natur- och rekreationsområden. Genom att inkludera gestaltningsvärden i våra projekt tar vi ansvar för att skapa attraktiva och funktionella utrymmen som möter människors unika behov och samtidigt minimerar påverkan på ekosystem och främjar biologisk mångfald.

Vi är experter på gestaltning, projektering och skötsel av vattenmiljöer som dammar och våtmarker. Dessutom arbetar vi med utredning och åtgärdsförslag för växtbäddar och andra LOD-lösningar i urbana miljöer med fokus på hur dagvattenhantering kan kombineras med biologiska och estetiska värden.

Se några av våra exempelprojekt

Brandholmen vattenpark

Kyrkbyns våtmark

Farstavikens dagvattenpark

 

 

 

 

 


Vad kan vi hjälpa till med?

  • Design: Framtagande av gestaltningsprogram, förstudier, åtgärdsförslag och markprojektering med hänsyn till estetik, funktionalitet, och hållbarhet.
  • Platsanalys: Vi tar hänsyn till platsens topografi, klimat, vegetation och markförhållanden för att förstå platsens potential och begränsningar.
  • Materialval: Val av växtmaterial för dammar, våtmarker och urbana växtbäddar. Anläggnings- och byggmaterial som passar platsens karaktär och behov.
  • Drift och underhåll: Utformning av skötselplaner som säkerställer platsens funktion och mervärden över tid.
  • Utbildning: Vi sprider vår kunskap genom att föreläsa om gestaltning- och rekreationsvärden, dagvattenhantering, skötsel och växtmaterialval. Vi designar även skyltar för att främja naturpedagogiska värden.

Hör av dig om du vill veta mer!


Illustrationer: Astrid Berglund, WRS