Anläggandet av Karö våtmark är i full gång!

Anläggandet av Karö våtmark är i full gång!
20
feb

Bilden visar grundläggningsarbeten för fördelningshuset till vilket avloppsvattnet så småningom kommer att pumpas och fördelas ut till våtmarkens olika delar. WRS har tagit fram ideerna  och underlaget för byggandet som utförs av Ljungströms Elektriska AB,  SIAAB, och ÖPD under ledning av EQC i Gävle . Våtmarken beräknas vara klar under 2015.

Foto: Peter Ridderstolpe