Gäddvåtmark ”Södra fladen” invigdes på Utö

Gäddvåtmark ”Södra fladen” invigdes på Utö
2
jun

Den 23 maj 2015 var det officiell invigning för den av WRS designade gäddvåtmarken ”Södra fladen” på Utö i Haninge kommun. Den igenvuxna havsviken ”Södra fladen” har historiskt sett varit en av Stockholms skärgårds bästa yngelproduktionsplatser för gädda och abborre. Hög närsaltbelastning och igenväxning har dock lett till en stark minskning av yngelproduktionen de senaste åren.

WRS har på uppdrag av ”Utö grönt och fisk AB” och Haninge kommun projekterat en våtmark som syftar att främja fisklek, avskilja närsalter och utveckla områdets natur- och rekreationsvärden.

Genom invallning och djupfräsning av täta vassbestånd skapades en s.k. gäddäng med grunda översvämmade gräsytor som förlänger perioden med tillgång till sötvatten och därmed lekmöjligheterna. Regelbunden slåtter ska hålla gäddängen öppen även i framtiden.

För mer information om projektet kontakta Dimitry eller Peter

Mer information: Södra fladens egen Facebook sida