Hästgårdsdiagnos!

13
apr

Blöta, söndertrampade och gödselrika hästhagar och rastfållor utan ett grässtrå är en vanlig bild på många hästgårdar och ridskolor. Intilliggande vattendrag och hästens hälsa äventyras av otillräcklig betesvård och gödselhantering. Vi på WRS har tagit fram en ny tjänst där vi bl.a erbjuder analyser, åtgärdsförslag och stöd vid genomförande. Läs mer om vad ni kan göra och vad vi kan hjälpa er med  här.