Kunskapslyft för skötsel av öppna vattenreningsanläggningar

22
maj

WRS ingår i ett nyligen beviljat LOVA-projekt kallat Kunskapslyft för skötsel av öppna vattenreningsanläggningar. Projektet omfattar kommuner och organisationer i  Stockholms, Uppsala och Västmanlands län och varar under två år. Genom väl skötta anläggningar skapas goda förutsättningar till effektiv vattenrening. Inom projektet ska vi hålla utbildningar, skapa nätverk och bygga en digital kunskapsbank.

För mer information om projektet kontakta Barbro eller Yvonne.