Åtgärdsarbete vid vattenmiljöer

Åtgärdsarbete vid vattenmiljöer
29
apr

Frida Hermanson deltog i förra veckan på ett seminarium om åtgärdsarbete vid vattenmiljöer i Trelleborg anordnat av Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Skåne, Sportfiskarna och Leader Söderslätt. Ett givande seminarium med en vandring längs Ståstorpsån där vattenåtgärder anlagts för biologiska mångfald, minskad övergödning, minskad risk för översvämning samt för förbättrade förutsättningar för fiske och rörligt friluftsliv.