WRS har fortsatt mycket nöjda kunder

WRS har fortsatt mycket nöjda kunder
8
apr

Grafen visar betygen de senaste tio åren på påståendet “Ditt samlade omdöme om oss som leverantör”.

WRS har en bred och varierad kundbas, som omfattar allt från privatpersoner till kommuner och internationella företag. Under 2023 genomförde vi över 200 projekt åt 130 olika kunder som i snitt gav oss betyget 4,7 av 5!

Efter genomfört projekt ber vi oftast kunden att betygsätta oss med avseende på kvalitet på levererat material, kompetens, seriositet, problemförståelse, samarbetsförmåga, planering, kommunikation samt en samlad bedömning av oss som leverantör.

På frågan om den samlade bedömning av oss som leverantör har vi under de tio senaste åren har vi alltid haft 4,5 av 5 eller bättre!

Våra kunder vänder sig ofta till oss med komplexa problem där frågor från olika aspekter måste lösas gemensamt. Under 2023 utförde vi uppdrag åt:

53 kommuner och kommunala bolag
22 konsulter/små entreprenörer
17 byggbolag/fastighetsägare
8 arkitekter/landskapsarkitekter
avfallsbolag
3
 universitet
länsstyrelser och andra myndigheter
branschorganisationer
19 övriga (samfälligheter, privatpersoner, organisationer, utbildare, forskningsinstitut, ideella föreningar m.fl.)

Läs mer om vad våra kunder säger om oss på kundsidan.