Johanna förstärker WRS Malmö-kontor!

Johanna förstärker WRS Malmö-kontor!
24
apr

Johanna Jönsson är vårt senaste tillskott till WRS. Hon har nu hunnit arbeta ett par månader på WRS nu och blivit varm i kläderna bland dagvattenutredningar och åtgärdsprogram. Vi önskar Johanna varmt välkommen till oss!

Johanna förstärker WRS i frågor som rör dagvatten, beräkningar, modeller, lokala åtgärdsprogram och mycket mer. Hon har en bakgrund som civilingenjör inom miljö- och vattenteknik där hon bland annat skrev sitt examensarbete om modellering av hydrologi och näringsämnen i Vombsjön, en av de viktigaste dricksvattentäkterna i södra Skåne.

Det är också i Skåne du kommer finna Johanna framöver där hon kommer att utgå från WRS Malmö-kontor.

Du hittar Johannas kontaktuppgifter här.

Kontaktuppgifterna till vårt Malmö-kontor är:

Södra Bulltoftavägen 51
212 22 Malmö
Tel: 070-744 23 34
E-post: tova(at)wrs.se