8 maj: Skötsel av dagvattendammar (webbinarium)

8 maj: Skötsel av dagvattendammar (webbinarium)
15
apr

Vad? Skötsel av dagvattendammar
Var? Webbinarium
När? 8 maj kl. 10.00-11.00
Anmälan görs på VA-guidens hemsida senast 3 maj
Kostnad: Gratis för VA-guidens medlemmar inom dagvatten. Ej medlem: 1 000 kr exkl. moms.

VA-guiden i samarbete med WRS bjuder in till ett webbinarium om skötsel av dagvattendammar. Astrid Berglund och Adam Engström Svanberg på WRS kommer att berätta mer om växlighet och sedimenthantering i dagvattendammar.

Dammar för vattenrening är vanligt förekommande runt om i landet och ofta en uppskattad anläggning tack vare de fina miljöer som skapas. Vid bristande skötsel riskerar dock inte bara de estetiska värdena i anläggningen att förloras utan även de funktionella, som exempelvis dammens förmåga att avskilja föroreningar.

I detta webbinarium diskuteras vikten av kontinuerlig skötsel av dagvattendammar i syfte att bibehålla en väl fungerande föroreningsavskiljning och en vacker och blomstrande miljö.