25 april: Åtgärder i befintlig bebyggelse utifrån etappmål för dagvatten

25 april: Åtgärder i befintlig bebyggelse utifrån etappmål för dagvatten
2
apr

Vad? Åtgärder i befintlig bebyggelse utifrån etappmål för dagvatten
Var? Webbinarium
När? 25 april kl. 10.00-11.00
Anmälan görs på VA-guidens hemsida senast 22 april
Kostnad: Gratis för VA-guidens medlemmar inom dagvatten. Ej medlem: 1 000 kr exkl. moms.

VA-guiden bjuder, i samarbete med WRS, in till ett webbinarium om hur man utifrån regeringens etappmål för dagvatten kan ta fram dagvattenplaner för att åstadkomma åtgärder i befintlig bebyggelse. Från WRS kommer både Daniel Stråe och Victoria Eriksson Russo föreläsa om deras erfarenheter med att bistå kommuner som Södertälje, Eskilstuna och Uppsala med att ta fram dagvattenplaner för hur dagvattenåtgärder kan vidtas i befintlig bebyggelse, det som kallas etappmål 2.

I början av 2021 beslutade nämligen regeringen om två nya etappmål för dagvatten:

  • Etappmål 1: Dagvattenhantering i ny eller ändrad bebyggelse:

– Alla kommuner har senast 2023 integrerat en hållbar dagvattenhantering i planläggning av ny bebyggelse eller vid påtagliga ändringar av befintlig bebyggelse.

  • Etappmål 2: Dagvattenhantering i befintlig bebyggelse:

– De kommuner där det finns risk för betydande påverkan av dagvatten på mark, vatten och den fysiska miljön i befintlig bebyggelse, har senast 2025 genomfört en kartläggning och tagit fram handlingsplaner för en hållbar dagvattenhantering samt påbörjat genomförandet av planerna.

Även Nina Lans från Naturvårdsverket medverkar på webbinariet som kommer att innehålla:

• Introduktion av etappmålen och den nationella vägledningen
• Bakgrund och förutsättningar till en dagvattenplan, kort om miljökvalitetsnormer (MKN)
• Vad ingår i arbetet med att ta fram en dagvattenplan?
• Exempel på dagvattenplan för Södertälje, Eskilstuna och Uppsala
• Metod för identifiering av platser för åtgärder
• Exempel på åtgärdsförslag
• Frågor och diskussion