Miljoner till små avlopp

9
maj

I mars utlyste Havs- och vattenmyndigheten, Hav, totalt 3,5 miljoner för projekt som kan minska utsläppen från små avlopp. De inkomna ansökningarna var så bra och många att elva projekt får dela på 4,7 miljoner. WRS är engagerade i flera av projekten, bl.a. “Verktyg för bedömning av självrening vid prövning av små avlopp, fosforretention och smittskydd” som drivs av VA-guiden AB och “Utvärdering av enskilda avloppsanläggningar med fokus på kretsloppslösningar” som drivs av Kungsbacka och Östhammars kommun.