Letar du exjobb och är intresserad av kretslopp?

3
jun

WRS driver tillsammans med Kungsbacka och Östhammars kommuner ett projekt som syftar till att utvärdera brukarerfarenheter av vakuumtoaletter till tank. Hygieniserat toalettvatten är ett gödselmedel med låga halter av tungmetaller och andra miljöstörande ämnen, men spolvattenmängderna bör vara så små som möjligt för att hygienisering och återvinning av toalettvattnet ska bli så effektiv som möjligt.

Hur nöjda är vakuumtoalettinnehavarna med sina toaletter, hur mycket vatten sparar man jämfört med konventionella toaletter och finns det detaljer på toaletterna som kan förbättras för att fler ska välja kretsloppssystem? Projektbeskrivning finns här.

Vill du veta mer? kontakta Ebba af Petersens, ebba.af.petersens@wrs.se