Preet ny expert på WRS

26
sep

Den 1 oktober börjar Preetam Choudhary på WRS. Preet är expert på olika typer av organiska och oorganiska föroreningar i sjöar, hav, jord och sediment. Hon är disputerad vid Indian Institute of Technology Roorkeee och Stockholms Universitet och har även forskat i Lund och Uppsala. Hon har också arbetat som miljökonsult, såväl i Sverige som internationellt. Preet kommer att stärka oss i vårt arbete med föroreningar i vatten, sediment och mark.