Ny livsmiljö för gölgrodor i Forsmark

27
okt

År 2012 utformade WRS i samarbete med Ekologigruppen nya dammar för gölgrodan att leva i. SKB ska bygga slutförvar av kärnbränsle i området och de befintliga livsmiljöerna för gölgrodan var tvungna att flyttas. Nu har man börjat se resultat ifrån det arbetet, läs mer om det i en artikel i UNT.