Sofia Åkerman ny på WRS!

2
okt

Sofia

I mitten av september började Sofia Åkerman hos oss på WRS. Närmast kommer Sofia från Ramböll i Stockholm där hon har arbetat som konsult i 8 år.

Vatten har varit den blå tråden i Sofias yrkesliv, vilket började i laboratoriet på Käppala avloppsreningsverk och sedan via studier i biologi, markvetenskap och limnologi på Ultuna bar vidare till arbete som miljöinspektör i Nacka kommun med ansvar för enskilda avlopp, vattentäkter och strandskydd.

Efter 4 år i Nacka  blev det ytterligare myndighetsarbete på Länsstyrelsen i Stockholms län. Där arbetade hon som handläggare för vattenverksamhet och som vikarierande projektledare för Tyreså-samarbetet under 1,5 år. En sväng på Stockholm Vatten har också hunnits med där Sofia arbetade med sjöprovtagning och som kemist.

På WRS kommer Sofia att arbete brett med va- och miljöfrågor, bland annat va-utredningar, dagvattenutredningar, tillståndsansökningar och vattenverksamhet. Sofia fördelar arbetstiden mellan Uppsala-kontoret och WRS kontorsplats hos Ekologigruppen i Stockholm.