Tips om dagvattenkurs i Uppsala!

18
jan

Om du jobbar med dagvatten kommer här ett tips på en matnyttig kurs i Uppsala den 9 februari ”Rätt dimensionering och utformning av långsiktigt hållbara dagvattenanläggningar”. Kursen anordnas av Rent Dagvatten Academy, och har tidigare körts i Göteborg, Hallsberg och Lund. Nytt för i år är ett större fokus på dimensioneringsprinciper (Gilbert Svensson kommer att förmedla den senaste kunskapen utifrån nya P110) och på utformning av LOD-anläggningar (Kent Fridell som jobbar med utformning av bl.a. nedsänkta växtbäddar/biobäddar är ny föreläsare). Jonas Andersson hos oss kommer föreläsa om tekniker och reningsprocesser.

Läs mer om kursen här.