WRS föreläser på Rent Dagvatten-kurs

WRS föreläser på Rent Dagvatten-kurs
15
feb

Två av våra medarbetare, Jonas och Sofia föreläste på kursen som Rent Dagvatten höll i Uppsala den 9 februari ”Rätt dimensionering och utformning av långsiktigt hållbara dagvattenanläggningar”. Jonas pratade om reningsprocesser och utformning av olika typer av dagvattenanläggningar och Sofia hoppade in istället för Kent Fridell och pratade om nedsänkta växtbäddar/biofilter.