Till minne av Henrik

14
apr

Vår tidigare medarbetare Henrik Ragnarsson Stabo har gått bort. Henrik arbetade som miljökonsult hos oss 2013-2014 och vi minns honom som en mycket trevlig, kunnig och engagerad kollega. Henrik var specialiserad på frågor kring fiskförvaltning och fiskevård, men var också en källa till generell kunskap inom limnologi med en stor lust att sprida sitt vetande. De senaste åren har Henrik arbetat som forskare vid SLU.

Våra tankar går till familjen.

Henrik