Maja på uppdrag i Libanon

31
maj

I början av juni reser vår medarbetare Maja till Libanon för att arbeta i läger som tar emot flyktingar från bland annat Syrien. Hon ska leda ett pilotprojekt om hantering av svartvatten vid akuta situationer. I projektet ska två olika bakteriekulturer testas för hygienisering av toalettvatten. Uppdragsgivare är Svenska Röda Korset. Maja kommer att vara tjänstledig från sin ordinarie tjänst på WRS från 1 juni – 31 december. Maja lovar återkomma med reportage om arbetet och situationen på plats.