WRS jobbar vidare i våtmark Alhagen!

11
maj

Nu finns en ny broschyr om Våtmark Alhagen i Nynäshamn, denna gång på engelska för alla internationella besökare som kommer till våtmarken.

WRS har också precis påbörjat ett projekt tillsammans med kommunen, där vi undersöker hur man kan driftoptimera processerna i reningsverk och våtmark, och på så sätt spara energi och utnyttja våtmarken bättre. Hur mycket kan man minska på kvävereduktionen i verket under olika årstider, och låta våtmarken ta hand om kvävet, utan att utsläppsvärdena ökar?