Hur kan dagvattendammarna i Hjulsta och Kräppla förbättras?

29
jun

WRS har fått i uppdrag att ta fram konkreta förslag på förbättringar av framförallt reningen i Hjulsta Vattenpark och Kräppladammarna av Stockholms miljöförvaltning. Hjulsta Vattenpark är en utvidgning av Bällstaån i nordvästra Stockholm och anlades 1998. Kräppladammarna anlades 2007 vid mynningen av en dagvattenkulvert. Vattnet rinner sedan vidare till Fagersjöviken som är en del av Magelungen i södra Stockholm.

Hjulsta Vattenpark. Foto: WRS.

Hjulsta Vattenpark. Foto: WRS.

Båda anläggningarna har som syfte att rena dagvatten men bidrar även med rekreation, naturvärden och i Hjulstas fall, fördröjning av vattenvolymer. Vi har varit ute i fält under sommaren och undersökt nuvarande status. Till hösten väntar arbetet med att mer i detalj beskriva deras nuvarande funktion och vilka åtgärder som krävs för att uppnå önskad förbättring.

Vill du veta mer? Kontakta Sofia Åkerman.