Inbjudan till seminarium “Ekonomi för VA-system i omvandlingsområden”

18
aug

plov_160414Olov Näslund, student inom Miljö- och vattenteknik på Uppsala Universitet, presenterar sitt examensarbete om Ekonomi för VA-system i omvandlingsområden, torsdagen den 25 augusti.

Syftet med examensarbetet var att utvärdera kostnaderna för olika VA-lösningar i omvandlingsområden. Vilka kostnader är svårast att uppskatta och hur stora är dessa osäkerheter? Hur stora blev totalkostnaderna för projektet och hur stor blev kostnaden för den enskilda fastigheten? Examensarbetet har utförts på WRS under våren, och kommer att läggas ut på hemsidan då det är färdigt.

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, deltar också och resonerar kring §6 i Lagen om allmänna vattentjänster.

Plats: Östra Ågatan 53, 5 tr, Uppsala (porttelefon mot gatan)
Tid: 25 augusti,  kl 13.30-15.30
Fika: serveras vid lämplig tidpunkt under eftermiddagen
Anmälan: görs till ebba.af.petersens@wrs.se , tel  018-17 45 44. (Lokalen rymmer ca 20 personer)