Robert presenterade mikroplastarbete på Embrace the Water

Robert presenterade mikroplastarbete på Embrace the Water
5
jul

I mitten av juni deltog Robert i den internationella konferensen Embrace the Water som arrangeras av the International Water Association (IWA). Temat för konferensen var hur vi ska bygga “vattensmarta städer”. Därför gavs det en bra helhetsbild över problematiken med översvämningar, förorenat vatten och överanvändning av vattenresurser samtidigt som en hel del lösningar lyftes fram med blå-gröna lösningar, kretslopp och återanvändning. Alla lösningar bygger i princip på transdisciplinaritet och samarbete mellan flera institutioner.

Robert presenterade sitt arbete som han skrev hos oss på WRS med en poster med titeln “Occurrence and Removal of Microplastics in Stormwater Ponds and Wastewater Treatment Plants”. Det var inte alla som kände till problemen med mikroplast i dagvatten och spillvatten, vilket gjorde konferensen till en bra plattform att träffas och utbyta kunskap!

Här kan du läsa Roberts exjobb.
Här hittar du Roberts kontaktuppgifter.