Linus examensarbete klart!

Linus examensarbete klart!
9
jan

Under 2017 gjorde Linus Halvarsson sitt examensarbete inom civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik på WRS. Han utvärderade Forsmarks reningsverk med fokus på så kallade pulskärr som renar avloppsvattnet ytterligare efter SBR-reaktorerna.

Pulskärr är grusfyllda bassänger som fylls i samband med tömning av SBR-reaktorn. Vattnet rinner sedan långsamt ur kärret genom ett strypt utlopp. Under tiden fastnar kvarvarande ammonium på de ytor som finns i kärret. När vattnet töms fylls kärret med syrerik luft som främjar nitrifikation. Pulskärren fungerar även som skydd mot slamflykt. Pulskärrens yta är täckt med växter som håller marken öppen, binder organiskt material och kväve samt isolerar pulskärret mot kyla vilket gör att det fungerar bra året runt.

I Forsmarks pulskärr såg man att ammoniumhalterna reducerades med 50 %. Då pulskärren har en begränsad yta och ett definierat utlopp kan dessa byggas inom reningsverkets tomt vilket förenklar tillståndshandläggningen.

Många reningsverk som idag körs med SBR-teknik ligger på gränsen till att klara de riktvärden som myndigheter har satt upp. För en relativt låg investeringskostnad kan ett pulskärr bidra till att reningsverket klarar reningskraven.

Hela rapporten finns att läsa under Forskning & Utveckling.

Linus började jobba på WRS efter sitt examensarbete. Hans kontaktuppgifter hittar du här.

Foto: Inloppet till Forsmark reningsverks pulskärr.