Sedimentprovtagning i 5 dagvattendammar

Sedimentprovtagning i 5 dagvattendammar
18
maj

Dagvattenguiden följde med oss ut på sedimentprovtagning. Här kan du läsa deras artikel!

Hur effektivt renas vattnet i dagvattendammar och spillvattenvåtmarker? Är det kanske dags att ta bort sediment? Rätt utformade, anlagda och skötta, kan dammar och våtmarker vara effektiva för att rena förorenat vatten. Vi kan hjälpa er att utvärdera anläggningarnas funktion, ta fram skötselplaner och åtgärdsförslag.

Kontakta Robert, Preet eller Barbro för mer information