Anmäl dig till dagvattenutbildning med inriktning juridik och teknik

23
okt

Jonas Andersson från WRS föreläser på VA-guidens utbildning Juridik och teknik för dagvatten i Tällberg den 19 november. Jonas går bland annat igenom olika dagvattentekniker och hur en dagvattenutredning ska läsas och tolkas. WRS samarbetspartner Ekolagen Miljöjuridik AB behandlar lagstiftningen kring dagvatten. Målgruppen är tjänstepersoner på kommunala förvaltningar som hanterar dagvatten.