Seminarium om dagvattenhantering 29 jan i Västerås

12
dec

WRS är med och anordnar ett seminarium om dagvattenhantering. Arrangör är Mälaren – en sjö för miljoner och Vattenmyndigheten för Norra Östersjön. Deltagandet är kostnadsfritt. Utdrag från arrangörens programtext:

En konferens om dagvattenhantering – lagstiftning, styrmedel och praktiska lösningar
Vad säger lagstiftningen om dagvattenhantering? Hur fungerar det i praktiken på kommunerna? Vilka lagkrav och styrmedel finns och vilka behövs? Under dagen får ni höra kommuner berätta om hur de i praktiken hanterar dagvattenfrågan från översiktsplan och detaljplan till byggande och drift. Vattenmyndigheten och Boverket presenterar sina perspektiv och gör en framtidsspaning. Dagen avslutas med en paneldiskussion.”