Seminarium om dagvattenhantering 29 jan i Västerås

12
dec

WRS är med och anordnar ett seminarium om dagvattenhantering. Arrangör är Mälaren – en sjö för miljoner och Vattenmyndigheten för Norra Östersjön. Deltagandet är kostnadsfritt. Utdrag från arrangörens programtext:

En konferens om dagvattenhantering – lagstiftning, styrmedel och praktiska lösningar
Vad säger lagstiftningen om dagvattenhantering? Hur fungerar det i praktiken på kommunerna? Vilka lagkrav och styrmedel finns och vilka behövs? Under dagen får ni höra kommuner berätta om hur de i praktiken hanterar dagvattenfrågan från översiktsplan och detaljplan till byggande och drift. Vattenmyndigheten och Boverket presenterar sina perspektiv och gör en framtidsspaning. Dagen avslutas med en paneldiskussion.”

Klicka här för mer info och anmälan