Vill du veta mer om små avlopp eller tillsyn av dagvatten?

Vill du veta mer om små avlopp eller tillsyn av dagvatten?
18
mar

Vill du fylla på dina kunskaper om små avlopp? Eller funderar du på hur tillsyn och kontroll av dagvattenanläggningar bör ske? Passa på att gå någon av kurserna där vi från WRS föreläser. På kursen Små avlopp – juridik och teknik (Västerås 21-22 maj) medverkar Peter Ridderstolpe och på kursen Dagvatten med tillsynsinriktning (Örebro 9-10 april) är Jonas Andersson föreläsare.

Små avlopp – juridik och teknik (Västerås 21-22 maj)
Kursen som arrangeras av VA-guiden ger en grundläggande genomgång av juridik och teknik samt fördjupning inom området små avlopp. Utbildningen är anpassad för kommunala miljöinspektörer som arbetar med små avlopp men även andra aktörer är välkomna att delta. Kursen kommer att ge stöd i processen att handlägga ärenden som rör små avlopp. Som deltagare kommer du att bli bättre på att granska ansökningar, göra säkrare bedömningar vid tillsyn och ställa rättssäkra krav. På kursen medverkar även Jonas Christensen och Maria Hübinette. Sagt om kursen:

Levande föreläsningar uppbyggda i en treenighet. Levande genom att de bryter in i varandras föredrag och en diskussion förs parallellt under föreläsningen. Väldigt involverande dels av varandra och sedan publiken, högt i tak och god stämning.

Dagvatten med tillsynsinriktning (Örebro 9-10 april)
Kursen arrangeras av VA-guiden och går igenom hela processen, från tidig planering enligt PBL till tillsyn av anläggningar enligt miljöbalken. Även lag om allmänna vattentjänster kommer att beröras. Jonas Andersson från WRS kommer att föreläsa om reningstekniker, tillsyn och kontroll av anläggningar och hur man tolkar dagvattenutredningar. Ett fältbesök ingår även i utbildningen för att studera nya reningstekniker och diskutera dagvatten från miljöfarliga verksamheter. Kursen vänder sig i första hand till miljöinspektörer.