Hannes föreläser på dagvattenkurs i Stockholm

Hannes föreläser på dagvattenkurs i Stockholm
7
maj

Funderar du på hur dagvattenfrågan ska lösas i detaljplanearbetet? Eller vad en dagvattenutredning för detaljplan bör innehålla? Eller vilka reningstekniker för dagvatten som finns idag och hur de fungerar rent tekniskt? Passa på att gå kursen Dagvatten i detaljplanering där Hannes Öckerman från WRS är en av föreläsarna.

Under kursen ökar du din kunskap om hur du kan arbeta för att lösa dagvattenfrågan i detaljplanearbetet, så att de föreslagna dagvattenlösningarna verkligen genomförs i byggprojektet och att driften av dagvattenanläggningarna säkerställs.

Hannes kommer att hålla i två föreläsningar; Dagvattenutredning vid detaljplanering – vilka krav ska du ställa? och Hur ser olika öppna gröna dagvattenlösningar ut? Hur ska de dimensioneras, anläggas och förvaltas?

Arrangör är Studia, ett företag som erbjuder kurser och konferenser inom offentlig sektor. Läs och anmäl dig på Studias hemsida.

WRS kan erbjuda 10% rabatt på kursavgiften, kontakta Hannes om du är intresserad!