Ytterligare ett uppsatsstipendium till WRS!

Ytterligare ett uppsatsstipendium till WRS!
21
maj

För tredje året i rad blir en av WRS medarbetare belönad med Uppsala kommuns uppsatsstipendium! Denna gång får Victoria Eriksson Russo pris för sitt examensarbete Mikroplast i behandlat lakvatten – en fallstudie med åtta avfallsanläggningar.

Examensarbetet skrevs med handledning av Robert Jönsson och Daniel Stråe på WRS, ämnesgranskades av Martyn Futter vid institutionen för vatten och miljö, SLU och examinerades på Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. Utdelare var kommunalråd Erik Pelling. På plats fanns också flera andra förtroendevalda samt representanter från båda universiteten. Motiveringen av juryn, bestående av representanter från Uppsala universitet, SLU och Uppsala kommun, lyder:

Uppsatsen bidrar till ny kunskap om deponiers inverkan på omgivningen. I kommunen finns flera deponier, både avslutade och pågående, som miljömässigt påverkar omgivningen på olika sätt och kan utgöra risker för miljö och hälsa. Utifrån uppsatsen, som visade att förekomsten av mikroplaster i lakvatten är relativt liten, får kommunen möjlighet att prioritera resurser för miljöpåverkan från mikroplaster där det behövs bäst.

Genom uppsatsen löper en tydlig röd tråd som på ett elegant sätt väver ihop arbetet till en vetenskaplig helhet av hög klass. Hela det synnerligt välskrivna arbetet visar på mycket stor akademisk mognad där särskilt de metodmässiga delarna bör framhållas som exemplariska.”

Efter sin examen 2018 anställdes Victoria på WRS och arbetar idag med utredningar och åtgärder inom spillvatten, dagvatten och lakvatten. Här hittar du hennes kontaktuppgifter.

Du kan ladda ner Victorias examensarbete från vår sida Forskning & Utveckling.