Kärleksförklaring i Gotländsk våtmark

Kärleksförklaring i Gotländsk våtmark
3
sep

I somras blev våtmarken Kärrmansmyr på Gotland uppmärksammad av SVT. I ett filmklipp från ovan upptäcks en gigantisk kärleksförklaring mitt i våtmarken, som är skapad av markägaren Lars Jacobi. Detta följdes upp av ett ytterligare, lite mer allvarligt, reportage som diskuterade vattenbristen på ön och våtmarkers och myrars potential att bidra till lösningen på detta.

WRS har en liten del i detta då vi bistod med hjälp under miljödomstolsförhandlingarna 2014 för att söka tillstånd för våtmarken. Läs SVT:s reportage nedan:

Flygtur avslöjade gigantisk kärleksförklaring i gotländsk myr (2 jul 2019)
Vattenbristen på Gotland en allt hetare fråga (26 juli 2019)

Foto: Thony Sundstrand