Kunskapsdag om skötsel av anlagda våtmarker och dammar 1 okt

Kunskapsdag om skötsel av anlagda våtmarker och dammar 1 okt
24
sep

Den 1 oktober arrangerar WRS tillsammans med Knivsta kommun en kunskapsdag och utbildning om skötsel av anlagda våtmarker och dammar. Dagen ingår i ett LOVA-finansierat projekt. Bland annat kommer det att göras studiebesök och diskuteras kring vanliga skötselproblem men också goda exempel. Här hittar du kunskapsdagens program.

WRS jobbar mycket inom kunskapsspridning, utbildning, utredning och projektering av anlagda våtmarker och dammar, både för spillvatten, lakvatten, dagvatten och som multifunktionella ytor. Läs mer om våra våtmarksprojekt i projektbiblioteket.

Vi har också varit med och tagit fram Våtmarksguiden där du hittar många matnyttiga tips och goda exempel.