Vi antar Uppsala klimatprotokoll

Vi antar Uppsala klimatprotokoll
12
nov

Som en del av WRS miljöarbete har vi antagit åtta klimatutmaningar via Uppsala klimatprotokoll. I och med detta arbetar vi för att uppnå Uppsalas långsiktiga klimatmål – Fossilfritt och Förnybart 2030 och Klimatpositivt 2050. De utmaningar som antagits är:

A.2: Bra miljöval el
C.1: Fossilfritt & förnybart i egna personbilar
C.2: Fossilfria och förnybara inrikes tjänsteresor
C.3: Halvera klimatpåverkan från utrikes tjänsteresor
C.4: Underlätta för fossilfri och förnybar arbetspendling
C.5: Underlätta för besökare och kunder att resa fossilfritt och förnybart
D.5: Arbeta med ekosystemtjänster
E.4: Klimatpositiv organisation

Utmaningarna A.2 och C.1 uppnår WRS redan sedan flera år tillbaka. Övriga sex utmaningar ser vi fram emot att jobba hårt på för att uppnå i samarbete med övriga företag inom klimatprotokollet. Tillsammans pushar vi varandra att göra större skillnad och hoppas att fler företag hänger på!