WRS föreläser på dagvattenkurs med tillsynsinriktning 12-13 maj Västerås

10
mar

WRS jobbar kontinuerligt med utbildningsinsatser där vi föreläser på kurser och utbildningar samt arrangerar workshops, träffar och studiebesök. Här hittar du information om de utbildningar vi medverkar i. Nästa insats är på en dagvattenkurs med tillsynsinriktning i Västerås 12-13 maj.

Jonas Andersson kommer att föreläsa på VA-guidens tvådagarsutbildning där hela processen gås igenom, från tidig planering enligt PBL till tillsyn av anläggningar enligt miljöbalken. Även lag om allmänna vattentjänster kommer att beröras. Under kursen diskuteras olika renings- och avledningstekniker och ett fältbesök ingår i utbildningen för att studera nya reningstekniker och diskutera dagvatten från miljöfarliga verksamheter.