Webbinarium 2/6 – Vattenbesparing och avsaltning

19
maj

De senaste årens torra och varma somrar tillsammans med vetskapen om pågående klimatförändringar har medfört en ny situation i många av landets kommuner. Behovet att aktivt arbeta med och förebygga vattenbrist har blivit aktuellt. Nya frågeställningar har uppkommit och ny kunskap behöver inhämtas såväl hos enskilda tjänstemän som hos organisationen som helhet. Dessutom installeras fler och fler avsaltningsanläggningar av kustnära fastighetsägare som ett komplement till vatten från enskilda brunnar.

Två projekt har genomförts av WRS och Ecoloop i samarbete med Uppsala kommun, Uppsala vatten, Tierps kommun och Östhammars kommun under våren 2020 som ett första steg för att samla kunskap, utbyta erfarenheter och tillsammans diskutera problemställningar kring vattenbesparing och avsaltning. Dessutom har fyra examensarbeten skrivits i nära anknytning till dessa frågor, vars resultat kommer att presenteras och utgöra diskussionsunderlag.

Välkomna på webbinarium och workshop över Teams!

Inbjudan och anmälan