WRS rekommenderas som arbetsplats av medarbetarna!

WRS rekommenderas som arbetsplats av medarbetarna!
8
jun

Varje års görs en uppföljning av medarbetarnas trivsel, delaktighet och nöjdhet med WRS som arbetsgivare, en så kallad NMI (Nöjd medarbetarindex). WRS har ofta legat på ett högt index och i år fick arbetsplatsen högsta betyg (5 av 5) av alla medarbetare på frågan om hur de trivs på företaget som en helhet!

I NMI:n ingår ett femtiotal påståenden där varje medarbetare får sätta ett värde mellan 1 (Nej, det stämmer inte alls!) och 5 (Ja, det stämmer utmärkt!). Påståendena behandlar frågor kring

  • Arbetsuppgifter
  • Kompetens och kompetensutveckling
  • Arbetsmiljö
  • Delaktighet
  • Ledning och organisation

Inom alla områden ligger WRS högt, kring 4,5 eller högre. På enkätens avslutande påstående Ange som en helhetsbedömning hur du trivs och tycker företaget är som arbetsgivare fick alltså WRS högsta betyg av alla medarbetare!

Läs mer på länken nedan om hur det kan vara att jobba hos oss!

Jobb