WRS deltar i planering för Sveriges största sorterande avloppssystem

WRS deltar i planering för Sveriges största sorterande avloppssystem
23
nov

Helsingborg stad utreder möjligheterna för Sveriges största byggnation av källsorterat VA. Området Östra Ramlösa ska förses med detta och ge plats till bostäder för 10 000 människor. WRS har varit beställarstöd till Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) i arbetet med en översiktlig va-utredning och har nu fått uppdrag att beskriva hur gråvattnet från bebyggelsen skall hanteras för att möjliggöra lokalt utsläpp till Lussebäcken som rinner genom området. Uppdraget som utförs i samarbete med VAP skall ge underlag för detaljprojektering.

För mer information kontakta Peter Ridderstolpe eller Tova Forkman Fahlgren.

Foto: Mats Roslund