Spännande exjobb om Fyrisån under våren 2021

Spännande exjobb om Fyrisån under våren 2021
28
jan

Under våren 2021 har vi två spännande exjobb på gång på WRS! Båda arbetena kommer att fokusera på dagvattnets påverkan på Fyrisån, vattendraget som passerar bara ett 20-tal meter utanför vårt kontor.

Tove Gannholm kommer att ta fram en modell som (utifrån regn- och flödesdata) kan prediktera hur stor andel av flödet i ett vattendrag som utgörs av dagvatten vid olika regntillfällen och flödessituationer i vattendraget samt hur detta påverkar föroreningskoncentrationerna i vattendraget.

Dessutom ska Matilda Ahlström studera möjliga korrelationer mellan turbiditet och fosfor, metaller samt PAH:er i dagvatten. Hon ska även undersöka hur fördelningen mellan partikelbundna och lösta halter fosfor och metaller förändras under ett regnförlopp.

Både Matildas och Toves projekt är examensarbeten som avslutar deras studier som civilingenjörer inom miljö- och vattenteknik på Uppsala universitet och SLU Uppsala.

Är du intresserad av resultaten? Hör av dig till handledarna Hannes Öckerman eller Jonathan Arnlund.