WRS föreläser om dagvatten i detaljplan 26-27 april Stockholm

WRS föreläser om dagvatten i detaljplan 26-27 april Stockholm
8
feb

Funderar du på hur dagvattenfrågan ska lösas i detaljplanearbetet? Vad en dagvattenutredning för detaljplan bör innehålla? Vilka reningstekniker för dagvatten som finns idag och hur de fungerar rent tekniskt? Passa på att gå kursen Dagvatten i detaljplanering i Stockholm 26-27 april där Hannes Öckerman från WRS är en av föreläsarna.

Under kursen ökar du din kunskap om hur du kan arbeta för att lösa dagvattenfrågan i detaljplanearbetet, så att de föreslagna dagvattenlösningarna verkligen genomförs i byggprojektet och att driften av dagvattenanläggningarna säkerställs.

Hannes kommer att hålla i två föreläsningar; Dagvattenutredning vid detaljplanering – vilka krav ska du ställa? och Hur ser olika öppna gröna dagvattenlösningar ut? Hur ska de dimensioneras, anläggas och förvaltas?

Arrangör är Studia, ett företag som erbjuder kurser och konferenser inom offentlig sektor. Läs och anmäl dig på Studias hemsida.

Läs mer om WRS utbildningsinsatser