Frukostseminarium om lagstiftning rörande dagvatten 26 mars

Frukostseminarium om lagstiftning rörande dagvatten 26 mars
22
mar

EDIT: Vi har nu nått taket för antalet anmälningar vilket är jättekul men tyvärr har vi därför också stängt anmälan. Vår ambition är att spela in föredraget. Vill ni ta del av det i efterhand hör ni av er till Sofia Åkerman

Hantering av dagvatten omfattar flera olika lagstiftningar som plan- och bygglagen, miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster. På detta frukostseminarium kommer miljöjuristen Jonas Christensen göra en (kort) genomgång av vilka lagar som finns, hur de tolkas och hur resultatet i kommunerna kan se så olika ut. Sofia Åkerman från WRS kommer att berätta om några exempel på tillämpning från olika kommuner.

Ämne
Frukostseminarium om lagstiftning rörande dagvatten – vilka krav får och kan kommunerna egentligen ställa?
Tidpunkt
Fredag 26 mars 2021 med föredrag kl. 8.30 – 9.30. Frågor och diskussioner kl. 9.30-10.00.
Föreläsare
Jonas Christensen, miljöjurist, Ekolagen Miljöjuridik AB och Sofia Åkerman, dagvattenutredare, WRS
Anmälan
Sker vi länken nedan senast den 25 mars 2021. Seminariet är kostnadsfritt.
Anmälan till frukostseminarium om lagstiftning rörande dagvatten 26 mars 2021