Grattis Emma till kommunens Uppsatsstipendium!

Grattis Emma till kommunens Uppsatsstipendium!
1
jun

För sjätte (!) året i rad får en medarbetare på WRS eller ett examensarbete utfört på WRS Uppsala kommuns uppsatsstipendium. Denna gång gratulerar vi Emma Larsson för sitt arbete om översilningsytors potential att avskilja PFAS i lakvatten.

Emma skrev sitt examensarbete Översilningsytors potential att rena lakvatten från PFAS hos oss på WRS med handledning av Hannes Öckerman våren 2020. Projektet utfördes i samarbete med SLU och finansierades av Avfall Sverige, Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB), Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB och Tekniska verken Linköping.

Priset från Uppsala kommun delas ut med följande motivering:

Arbetet bidrar till ett ökat kunskapsläge kring reningstekniker av PFAS-ämnen i lakvatten. Uppsatsen är välskriven, med ett exemplariskt språk och ett stringent vetenskapligt upplägg. Problemet är tydligt definierat och frågeställningarna besvaras på ett klart och koncist sätt, baserat på en väl använd metod och föredömlig beskrivning av resultaten. Genom hela uppsatsen löper en tydlig ”röd tråd”.

Emma uppsats kan du läsa och ladda ner från vår Studentsida.

Omslagsbild: Översilningsytan vid Kvittens avfallsanläggning, Strängnäs.