WRS rekryterar landskapsarkitekt

29
sep

WRS nyaste medarbetare heter Astrid Berglund och är kontorets första landskapsarkitekt! Vi kommer nu vara ännu starkare i frågor gällande naturmiljö, växter och växtval, samt utformning, gestaltning och skötsel av anläggningar. Välkommen Astrid!

Astrid har tidigare arbetat på Eskilstuna kommun där hon arbetade med planering, gestaltning och förvaltningsfrågor för stadens park- och naturmark. Innan dess provade hon på att arbeta som konsult hos Archus Arkitekter.

Astrid har ett stort intresse för urban blå-grön infrastruktur, växtmaterial, gestaltning och naturmiljöfrågor. På vår kontaktsida hittar du Astrids  kontaktuppgifter.