Idag är internationella våtmarksdagen!

Idag är internationella våtmarksdagen!
2
feb

Den 2 februari varje år i 51 år har vi nu firat den internationella våtmarksdagen. Den finns för att bevara våtmarker och belysa deras betydelse för oss människor och för ekosystemen.

Dagen instiftades för att fira den så kallade Ramsarkonventionen – den första moderna konventionen inom naturvård som undertecknades 1971 i Ramsar, Iran. I slutet av 2019 var 170 länder världen över anslutna till konventionen, vars syfte är att förvalta våra värdefulla våtmarksmiljöer på ett hållbart sätt. Sedan början av 1900-talet har över 60 % av världens våtmarken försvunnit.

Världens naturliga våtmarker och vattenmiljöer är mycket värdefulla. De har många funktioner till nytta för människan, så kallade ekosystemtjänster. Exempelvis bidrar de till mat- och vattenförsörjning, vattenrening och kolinlagring.

WRS arbetar aktivt med att återskapa och restaurera våtmarker, läs mer om våra våtmarksprojekt här. Mer information om våtmarker hittar du på Våtmarksguiden, som WRS har varit initiativtagare till.