25-26 oktober – Juridik och teknik för dagvatten

25-26 oktober – Juridik och teknik för dagvatten
10
okt

Är du intresserad av att lära dig mer om vilken lagstiftning som är relevant vid dagvattenrelaterade frågor? Behöver du veta mer om funktionen hos olika dagvattenanläggningar och när de är lämpliga att anlägga? Då kan du gå VA-guidens utbildning där WRS föreläser!

Vad? Webbutbildning: “Juridik och teknik för dagvatten”
Var? På webben
När? 25-26 oktober
Vem? Målgrupp är tjänstepersoner på alla kommunala förvaltningar som hanterar dagvattenfrågan; VA, plan, exploatering, fastighet och miljö samt konsulter inom dagvattenområdet. Kursen passar dig som både är ny eller gammal i din roll.

Innehåll

Exempel på frågor som lyfts under utbildningen:

  • Vilken påverkan har dagvatten på yt- och grundvatten?
  • Hur regleras dagvatten i lagen om allmänna vattentjänster, plan- och bygglagen och miljöbalken?
  • Vad bör en dagvattenutredning innehålla?
  • Vilka tekniker för dagvattenhantering finns det?

Från WRS kommer Jonas Andersson, med mångårig erfarenhet av dagvattenfrågor, att föreläsa om allt från innehållet i dagvattenutredningar, beräkningar av dagvattenflöden och föroreningstransport, till tekniker för fördröjning och rening av dagvatten.