Avlopp & Kretsloppspriset 2024

Avlopp & Kretsloppspriset 2024
26
feb

Stefan Blomqvist vid Österlen VA får Avlopp & Kretsloppspriset 2024!

Stefan får priset för sitt framsynta och idoga arbete för att få till cirkulära lösningar för vatten och avlopp. Tack vare avancerad rening får det renade avloppsvattnet en kvalitet som gör det möjligt för Österlens VA att återvinna det genom bevattning eller infiltration i marken som påfyllning av grundvattnet. Juryn, där Ebba af Petersens från WRS sitter som sekreterare , lyfter fram det nära samarbetet med forskningen och olika aktörer inom kommunen och att han verkat för att testa ny teknik och utforskar gränserna i dagens regelverk.

Stefan hoppas att arbetet från Österlen VA ska inspirera andra att våga satsa på nya cirkulära lösningar. Priset delas ut på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i Sundsvall den 14 mars 2024.

Läs pressmeddelandet i sin helhet (14 februari 2024)

Foton: Porträttbild av Stefan Blomqvist (foto: Torkel Edenborg).
Utsikt från Kiviks reningsverk (foto: Jenny Brandt Grönberg).