Internationella våtmarksdagen idag!

Internationella våtmarksdagen idag!
2
feb

I dag den 2:a februari är det den internationella våtmarksdagen. Den finns för att bevara våtmarker och belysa deras betydelse för oss människor och för ekosystemen.

Dagen instiftades för att fira den så kallade Ramsarkonventionen – den första moderna konventionen inom naturvård som undertecknades 1971 i Ramsar, Iran. Sverige har hittills utsett 68 ramsarområden, som totalt omfattar nästan 665 000 hektar!

En av de kunnigaste i Sverige på tekniska våtmarker för rening av avloppsvatten, lakvatten och annat smutsigt vatten är Peter Ridderstolpe, även en av WRS grundare. Därför passar vi på att hylla och tacka Peter på våtmarkens dag! Peter har sedan i somras pensionerat sig från WRS men arbetar vidare i egen regi och i många projekt som samarbetspartner med WRS. Peter är även en av författarna till SVU-rapporten om spillvattenvåtmarker som kom ut nyligen.

Peters arv lever vidare i WRS, där företaget har utvecklat och breddat sina kunskaper inom idégivning, utformning och projektering av våtmarker i alla dess slag. Läs mer om våra våtmarksprojekt här. Vi har också kunskap och erfarenhet av att stötta kommuner, myndigheter och organisationer att söka bidrag och medel för att anlägga våtmarker. Det finns över tio olika stöd och bidrag att söka för olika våtmarksprojekt.

 • LONA (lokala naturvårdssatsningen) ordinarie – kan sökas av kommuner hos länsstyrelserna
 • LONA (lokala naturvårdssatsningen) våtmark – kan sökas av kommuner hos länsstyrelserna
 • LOVA (lokala vattenvårdsprojekt) – kan sökas av kommuner och ideella sammanslutningar hos länsstyrelserna
 • LIFE – kan sökas av företag, kommuner, länsstyrelser och organisationer hos EU:s miljöprogram
 • Återvätningsavtal för utdikad torvmark – kan sökas av markägare hos Skogsstyrelsen
 • Nokås (Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen) – kan sökas av markägare hos Skogsstyrelsen
 • Strategiska planen – stöd för anläggning, restaurering och skötsel av våtmarker kan sökas av markägare hos länsstyrelserna
 • Svensk våtmarksfond – kan sökas av alla aktörer. Fonden prioriterar våtmarksprojekt som gynnar fågellivet.
 • ÅGP (åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper) – åtgärder för att restaurera och anlägga våtmarker i skyddade områden samt för ÅGP kan sökas av länsstyrelserna hos Naturvårdsverket
 • Tid för våtmark – kan sökas av Naturskyddsföreningens kretsar och länsförbund i samarbete med kommuner och föreningar
 • WWF – stöd kan sökas av olika aktörer för våtmarksprojekt

Kontakta oss på WRS om du behöver hjälp eller stöd med ett våtmarksprojekt!