Kurs 18–19 mars: Tillsyn av avfallsanläggningar

Kurs 18–19 mars: Tillsyn av avfallsanläggningar
12
feb

Vad? Tillsyn av avfallsanläggningar – Effektiv och riskbaserad tillsyn enligt miljöbalken
Var? Stockholm eller digitalt på distans
När? 18-19 mars
Anmälan görs på Studias hemsida
Rabatt WRS kan erbjuda 15 % rabatt på kurspriset! Mejla Hannes Öckerman.

WRS medverkar fortsatt på en kurs om tillsyn av avfallsanläggningar. Daniel Stråe kommer att föreläsa om lakvatten och dagvatten från avfallsanläggningar. Bland annat kommer han gå igenom principer för vattenhantering, karaktäristiska föroreningar, reningsbehov, reningstekniker, utsläppsvillkor, utsläppskontroll och verksamhetsutövarens egenkontroll.

Daniel kommer även försöka besvara frågor så som: var går gränsen mellan lakvatten och dagvatten? Hur skiljer sig dagvatten från en avfallsanläggning från “vanligt” dagvatten? Vilka för- och nackdelar finns med att hålla isär olika vattenströmmar på en avfallsanläggning?

Tillsammans med jurister och andra miljökonsulter ska kursen ge aktuell och praktiskt tillämpbar kunskap för att kunna genomföra effektiv och riskbaserad tillsyn av avfallsanläggningar utifrån gällande lagstiftning.