16-17 april: Dagvatten och skyfall i detaljplanering

16-17 april: Dagvatten och skyfall i detaljplanering
4
mar

Vad? Dagvatten och skyfall i detaljplanering – Från dagvattenutredning till genomförande och drift av hållbara dagvattenlösningar
Var? Stockholm och på distans
När? 16-17 april
Anmälan görs på Studias hemsida, ett företag som erbjuder kurser och konferenser inom offentlig sektor.
Kostnad: 10 990 kr (online), 12 990 kr (på plats)

Funderar du på hur dagvattenfrågan ska lösas i detaljplanearbetet? Vad en dagvattenutredning för detaljplan bör innehålla? Vilka reningstekniker för dagvatten som finns idag och hur de fungerar rent tekniskt? Passa på att gå kursen Dagvatten och skyfall i detaljplanering i Stockholm 16-17 april där Jonathan Arnlund från WRS är en av föreläsarna.

Under kursen ökar du din kunskap om hur du kan arbeta för att lösa dagvattenfrågan i detaljplanearbetet, så att de föreslagna dagvattenlösningarna verkligen genomförs i byggprojektet och att driften av dagvattenanläggningarna säkerställs.

Jonathan kommer att hålla i två föreläsningar; Dagvattenutredning vid detaljplanering – vad bör utredningen innehålla för att bli ett bra beslutsunderlag? och Hur ser olika öppna gröna dagvattenlösningar ut? Hur ska de dimensioneras, anläggas och förvaltas?

Ur kursinnehållet hittar du även:

  • Genomgång av lagstiftningen som reglerar dagvattenfrågor vid planering och exploatering
  • Vad är en miljökvalitetsnorm för vatten? Hur påverkar detta dagvattenhanteringen i fysisk planering och detaljplanearbetet?
  • Lagliga och lämpliga planbestämmelser för att hantera dagvattenfrågor i plankartan
  • Hur lösa dagvattenhanteringen vid detaljplanering och säkra förvaltningen av dagvattenanläggningarna – i praktiken?
  • Dagvattenutredning vid detaljplanering – vad bör utredningen innehålla för att bli ett bra beslutsunderlag?
  • Välfungerande öppna gröna dagvattenlösningar – hur ska de dimensioneras, anläggas och förvaltas?
  • Hur arbeta i detaljplaneskedet för att klimatanpassa bebyggelse utifrån risker för skyfall och översvämningar?
  • Hur säkerställer du genomförandet och driften av dagvattenlösningen vid planens genomförande?