Nytt examensarbete om dagvattenhantering på kvartersmark!

Nytt examensarbete om dagvattenhantering på kvartersmark!
11
mar

Studenterna Hannah Cronblad och Daniel Fernberg skriver sitt examensarbete under våren 2024 på WRS, som del av deras utbildning till landskapsingenjörer.

Syftet med examensarbetet är att sammanställa och diskutera erfarenheter från inblandade aktörer i byggprocesser kring hållbara dagvattenlösningar på kvartersmark. De ska även undersöka hur utvalda lagförslag från Regeringskansliets utredning En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggande och byggande (SOU 2023:72) kan påverka framtida implementering av hållbar dagvattenhantering på kvartersmark.

Handledare hos oss på WRS är Astrid Berglund.